20084 - Πλάγια στηρίγματα

Ν. Λυγερός

Πλάγια στηρίγματα
πρέπει να βάλεις
στην εκκλησία σου
έτσι ώστε ο σκελετός
να είναι εξωτερικός
για να υπάρχει
περισσότερο φως
για τους πιστούς
κι έτσι έγινε
στα παλιά χρόνια
όταν υπήρξε
η ανάγκη
να δημιουργηθεί
το θαύμα
της πίστης
με τις πράξεις
των ανθρώπων
της αποστολής.