20161 - Με τα σύμβολα

Ν. Λυγερός

Με τα σύμβολα
δεν παίζουμε
γιατί μόνο αυτά
είναι ικανά
να αναπαράγουν
την ιστορία μας
όταν υπάρχει
η ανάγκη
για την εξέλιξη
γι’ αυτό το λόγο
άσε τα λόγια
περί διαπραγμάτευσης
και πες απλώς
την αλήθεια
γιατί αυτή μόνο
έχει σημασία
για τη συνέχεια
της πορείας
του Ελληνισμού.