20176 - Κι αν διάβασες

Ν. Λυγερός

Κι αν διάβασες
την τρίτη πράξη
τι κατάλαβες
από τα στίγματα
του Χριστού
όταν αντίκρισες
την αλήθεια
της ομορφιάς
και την ομορφιά
της αλήθειας
εκτός από λέξεις
που έκρυβαν
σκέψεις
τόσο τολμηρές
που τις απέφυγες
για να μη δεις
την αποκάλυψη
της ουσίας
του έργου
του Φιοδόρ.