Προετοιμασία για την Τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, Last point, 21/01/2020

Ν. Λυγερός