Ανωμαλίες, Ρωσία και Τουρκία, Last point, 12/02/2020

Ν. Λυγερός