Από την αποτυχία στην απόσυρση, Last point, 23/03/2020

Ν. Λυγερός