Στρατηγική ανθρώπινη συμπαράσταση, Last point, 29/03/2020

Ν. Λυγερός