Χρονοστρατηγική και Πανδημιολογία, Last point, 02/04/2020

Ν. Λυγερός