Τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης και με Βουλγαρία, Στρατιωτικά Θέματα, 24/08/2020

Ν. Λυγερός