Ιερό χωρίς ισότητα, Πρωινός τύπος, 24/11/2020

Ν. Λυγερός