20206 - Καταδικασμένος

Ν. Λυγερός

Καταδικασμένος
να γράφει συνεχώς
ο Dostoïevski
επέλεξε τον Χρόνο
για να εκφραστεί
με τον δικό του τρόπο
και να γεμίσει
όλες τις σελίδες
με την ουσία του
δίχως να κρατηθεί
για να φανεί
σε όλους τους ανθρώπους
πως είναι το φως
του μονοπατιού
της ανάγκης
όταν είσαι
ελεύθερος στοχαστής
δίχως φοβίες
και ενδοιασμούς.