20208 - Ήταν ικανός

Ν. Λυγερός

Ήταν ικανός
να γράφει
όπως μιλούσε
δίχως στάση
με τη ροή
του λόγου
για να γράψει
για την ουσία
όπου το τεχνητό
είναι εργαλείο
για να ξεπεράσει
τα όριά του
με τη γραφή
της ζωής
που δεν αντιγράφει
καμιά ζωή
αλλά καταγράφει
τις σκέψεις
του μέλλοντος.