11ο e-Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

11ο e-Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής, 28-29 Αυγούστου 2021

Covid Free

28/08/2021, 12.00-14.00, 19.00-21.00
29/08/2021, 19.00-21.00
Για τη συμμετοχή χωρίς κόστος: lygerosinfo@gmail.com