20214 - Ο Νικολάι

Ν. Λυγερός

Ο Νικολάι
περίμενε
τον Φιοδόρ
και παρέμενε
φίλος του
ως φιλικός
γιατί λειτουργούσαν
συμπληρωματικά
αφού ο άνθρωπος
δεν είναι τίποτα
από μόνος του
χωρίς τον Θεό
και το έργο
προφητεύει
τον ερχομό
μέσω της Σοφίας
που θα διδάξει
και το Ευαγγέλιο
δίχως αίτημα.