Είναι εύκολο να γίνει κάποιος παγκόσμιος, Πρωινός τύπος, 03/02/2023

Ν. Λυγερός