20231 - Σε όσους δεν πιστεύουν

Ν. Λυγερός

Σε όσους δεν πιστεύουν
ότι φιλοσοφούμε
σε καιρό πολέμου
πρέπει να πούμε
για τον Wittgenstein
που έγραψε
στα χαρακώματα
το Tractatus
Logico-Philosophicus
κι ότι οι Έλληνες
δεν παύουν ποτέ
να σκέφτονται
και την ώρα της μάχης
διότι μ’ αυτόν τον τρόπο
δημιούργησαν
τη στρατηγική
που τους επέτρεψε
να αντιμετωπίσουν
τους εχθρούς μας.