20293 - Η ιστορικότητα

Ν. Λυγερός

Η ιστορικότητα
του Ελληνισμού
δεν έχει ανάγκη
να αποδειχθεί
αφού είναι
εδώ και αιώνες
μια πραγματικότητα
που κανείς πια
δεν μπορεί
ν’ αμφισβητήσει
ενώ ότι κινήσεις
που παραμένουν
παράξενες και μετά
είχαν κάποιο νόημα
είναι ένα θέμα
για την Ελλάδα
που πρέπει
από μόνη της
ν’ αποφασίσει
για το μέλλον της
με το βλέμμα
του παρελθόντος
καρφωμένο
πάνω της.