20321 - Ανάλυση χαρτών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αν μερικοί δικοί μας μπορούσαν να κάνουν ανάλυση χαρτών κι όχι μόνο να εξετάζουν και να μιλούν για κείμενα χωρίς να βλέπουν τη μεγάλη εικόνα, τότε θα μιλούσαν με άλλον τρόπο. Διότι η μικροπολιτική δεν βοηθάει στη μακροπολιτική, όπως και η μικροοικονομία για την μακροοικονομία. Εδώ, η μεγάλη εικόνα αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεσόγειο, διότι βρισκόμαστε πάνω σε αυτήν τη σκακιέρα. Αν οι ίδιοι θεωρούν ότι όλο το πρόβλημα επικεντρώνεται μόνο στην Ελλάδα, επειδή έχουν συνηθίσει μόνο και μόνο στις εσωτερικές συνομιλίες όπως γίνεται και στα κόμματα, τότε είναι αναμενόμενο να παίζουν σε λανθασμένο πεδίο δράσης. Η στρατηγική και η ενέργεια είναι πιο ισχυρά στοιχεία από την ίδια την οικονομία. Έτσι, οι λεγόμενες ΑΟΖ, οι ζώνες επαφής, οι αγωγοί, είναι θεμελιακά στοιχεία τα οποία δεν έπαιζαν ακόμα τον δυναμικό τους ρόλο λόγω έλλειψης γνώσεων. Πρώτα πρέπει να είσαι στο σωστό πλαίσιο για να περάσεις μετά στη συνέχεια στο πεδίο, στο πεδίο δράσης και στο πεδίο μάχης. Η Θεωρία Παιγνίων λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς εκφυλίζεται και μετατρέπεται σε Θεωρία Αποφάσεων. Εδώ, δίχως το βλέμμα στραμμένο στην ενέργεια και στη στρατηγική, οι οικονομικές συζητήσεις είναι ρηχές και δίχως υψηλή ουσία.