20337 - Με τον ζεόλιθο

Ν. Λυγερός

Με τον ζεόλιθο
όχι μόνο βοηθάς
το περιβάλλον
και τη γη μας
αλλά την καλυτερεύεις
και προσφέρεις
στους επόμενους
κάτι που δεν μπορούσαν
ούτε να φανταστούν
γι’ αυτό το λόγο
μην κάθεσαι
και συνέχιζε
αυτό το έργο
που παραμένει
εποικοδομητικό
γιατί σ΄αυτό
θα βασιστούμε
για να πάμε
πιο πέρα
από τα δεινά
αφού ξέρουμε
που είναι
το φως.