2036 - Το βάθος της σκιάς

N. Lygeros

  • Post Category:Articles

Πάνω στις παλιές εικόνες
δεν βλέπουμε το παρελθόν μας,
κοιτάζουμε τα χρώματα και το φως
δίχως να εξετάζουμε τις πληγές της σκιάς.
Ενώ είναι στις σκιές που βρίσκεται το φως
διότι εκεί υπάρχει η ανάγκη της αναγέννησης.