20368 - Ο ενεργειακός μοχλός

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις προβλήματα οικονομικής φύσης δεν πρέπει να περιορίζεσαι στον οικονομικό τομέα για την επίλυσή τους. Στην πραγματικότητα, η βάση της επίλυσης είναι η στρατηγική και η ενέργεια. Η πρώτη λειτουργεί ως εργαλείο πράξεων και η δεύτερη ως μοχλός που διευκολύνει αυτές τις πράξεις. Η στρατηγική και η ενέργεια στην Ελλάδα συντονίζονται πάνω στο θέμα της ΑΟΖ. Διότι τα αποθέματα που βρίσκονται στο Ιόνιο, Νότια της Πελοποννήσου και Νότια της Κρήτης είναι στρατηγικά. Έτσι αυτοί οι δύο στυλοβάτες μπορούν να σηκώσουν ένα οικονομικό οικοδόμημα που είναι ανθεκτικό για να έχει διάρκεια. Διότι δεν χρειαζόμαστε μια τοπική λύση, αλλά μια ολική που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, για να υπάρξει όχι μόνο ένα πεδίο δράσης, μα ολιστική σκέψη. Η ενέργεια μέσω της στρατηγικής δεν προσφέρει μόνο οικονομία. Το νέο πλαίσιό της είναι η γεωοικονομία που έχει επιπτώσεις και γεωπολιτικές. Έτσι όταν δέχεσαι πιέσεις, μπορείς ν’ αντέξεις με καινοτόμες ιδέες που δεν καταρρέουν, αφού τις επέλεξες για να είναι ανθεκτικές. Τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ έχουν μπει πια σε φάση ετοιμότητας. Η πραγματικότητα η επόμενη είναι ήδη έτοιμη και επηρεάζει την προηγούμενη, την τωρινή, αφού λειτουργεί καταλυτικά. Είναι μεγάλος διαγωνισμός κι όχι μια απλή λεπτομέρεια. Είναι πράξη κι όχι μόνο κίνηση. Έτσι και οικονομικά πιεσμένοι, με την ενέργεια και τη στρατηγική έχουμε μέλλον.