20377 - Τα βυζαντινά θέματα

Ν. Λυγερός

Τα βυζαντινά θέματα
είναι νοητικό σχήμα
που ακολούθησε
την παράδοση
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
με την τοποθέτηση
των Ακριτών
σε όλες τις άκρες
έτσι ώστε την ώρα
της κρίσιμης ανάγκης
ο χρόνος της αποστολής
να είναι αρνητικός
αφού δεν έχεις καν
να περιμένεις κινήσεις
διότι ήδη έγιναν
οι κατάλληλες πράξεις
μέσω εξουσιοδότησης
για να λυθεί
και το θέμα
πριν γίνει
πρόβλημα
για όλη τη δομή
του Βυζαντίου.