20381 - Από τη ρωμαϊκή χελώνα

Ν. Λυγερός

Από τη ρωμαϊκή χελώνα
περάσαμε σιγά σιγά
με το οδόμετρο
και στον βηματισμό
τον βυζαντινό
γιατί το Βυζάντιο
για να είναι σταθερό
και ανθεκτικό
ανά τους αιώνες
πάντοτε είχε στο νου
τους πιο αργούς
τους φορτωμένους
δηλαδή το πεζικό
για να υπολογίσει
τις συνολικές ταχύτητες
κι όχι μόνο τα γρήγορα
έτσι ώστε να βρεθούν
όλοι μαζί στο τέλος
αφού περάσουν
τις γέφυρες
τις στρατηγικές
και τα εμπόδια
τα τακτικά
γιατί ακολουθεί
Χρονοστρατηγικά.