20389 - Μέτρα καλά

Ν. Λυγερός

Μέτρα καλά
τα τετρακόσια χρόνια
της βαρβαροκρατίας
για να θυμηθείς
ότι αν αρχίζουν
από την άλωση
της Πόλης μας
τότε πρέπει
να τελειώσουν
όχι μόνο
με την επανάσταση
του 1821
αφού η Πελοπόννησος
δεν είναι το ίδιο
αλλά με το Βυζάντιο
έτσι θα αντιληφθείς
ότι πλησιάζουμε
τα 600 χρόνια
και τότε θα δεις
διαφορετικά
το παράδειγμα
της ανακατάληψης
που έδωσε
η Ισπανία.