20443 - Μελλοντικές εξηγήσεις

Ν. Λυγερός

Τα σημερινά δεδομένα, όταν δεν τα ενώσουμε στο πλαίσιο της ενέργειας και της στρατηγικής, δεν γίνονται κατανοητά, γιατί δίνουν έμφαση σε πολιτικές διαστάσεις που δεν υπάρχουν, αλλά αναδεικνύονται τεχνητά από τις κομματικές διαφορές, λες και το πρόβλημα της πατρίδας είναι αποκλειστικά αυτό. Επί της ουσίας το θέμα μας είναι ότι δεν εξετάζουμε τις στρατηγικές μας προοπτικές και εγκλωβιζόμαστε μέσα στα οικονομικά προβλήματα του παρόντος που δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουμε μέλλον. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Μια χρονοστρατηγική ανάλυση των δεδομένων προσφέρει μια άλλη εικόνα στην κατάσταση και δίνει επί του πρακτέου μελλοντικές εξηγήσεις που δεν είναι ακόμα κατανοητές στους περισσότερους. Σε βάθος χρόνου η Ευρώπη δεν έχει ανάγκη από οικονομία, αλλά από ενέργεια, διότι αυτή είναι θεμελιακή για την εξέλιξη. Η οικονομία ζει ως επιφαινόμενο πάνω στην ενέργεια και τη στρατηγική, αλλά για τα άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί με στρατηγική σκέψη η οικονομία είναι πιο προσβάσιμη και άμεση. Οι δυσκολίες μας προέρχονται περισσότερο από προβλήματα διαχείρισης της ενέργειας παρά από οικονομικά θέματα, ακόμα και αν τα ονομάζουμε μ’ αυτόν τον τρόπο για να είναι πιο απλά και κατανοητά. Η Ελλάδα ξοδεύει του κόσμου τα χρήματα για τους υδρογονάνθρακες επειδή δεν παράγει ακόμα στρατηγικές ποσότητες. Ενώ τώρα το μέλλον μας έχει αρχίσει με τα δεδομένα του Inteconnector EuroAsia, του αγωγού East-Med, των 20 θαλάσσιων οικοπέδων της Ελληνικής ΑΟΖ. Και οι δικοί μας αναρωτιούνται ακόμα πώς θα ξεπεράσουμε τις τωρινές δυσκολίες, ενώ τα εργαλεία του μέλλοντος είναι ήδη στα χέρια μας.