20475 - Η συνέχεια γίνεται

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια γίνεται
μόνο με τις πράξεις
και το έργο
άσε λοιπόν
τις ομιλίες
και τους λόγους
που πέφτουν
μόλις ειπωθούν
ενώ οι αξίες
παραμένουν
και μπορούν
να σηκώσουν
το βάρος
των σκέψεων
έτσι φέρνει
από τους αιώνες
τον πολιτισμό
που σήκωσε
στους ώμους
ο Ελληνισμός.