20483 - Ανάγκη εθνικής υψηλής στρατηγικής

Ν. Λυγερός

Όλο και περισσότερο, αντιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι την ανάγκη μιας εθνικής υψηλής στρατηγικής. Όταν η πατρίδα μας έχει στρατηγικά αποθέματα σε υδρογονάνθρακες και ζεόλιθο είναι απαράδεκτο να θεωρείς ότι δεν έχεις μέλλον, επειδή ποτέ δεν σκέφτηκες να τα διαχειριστείς σε στρατηγικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν είναι Terra nullius . Αυτό πρέπει να το βάλεις βαθιά μέσα στο μυαλό σου όταν παριστάνεις ότι μπορούμε να ξεχάσουμε τον Ελληνισμό για να κάνουμε ό,τι θέλουμε με την πατρίδα μας. Έχουμε μια ιστορία και έναν πολιτισμό που δεν μπορεί να ισοπεδώσει ο κάθε δογματισμός. Το πρόβλημά μας δεν είναι ιδεολογικό. Απλώς δεν μπορείς να θεωρείς τα δεδομένα με την πολιτική που βασίζεται στο tabula rasa . Η ιστορία μας δεν πέθανε όσο και να το θέλουν μερικά δόγματα. Αλλά αυτά το πιο πιθανό είναι να πεθάνουν. Δεν μας ενδιαφέρουν οι παρενθέσεις, γιατί τις ξεπερνάμε, το κάναμε ακόμα και με την τουρκοκρατία. Δεν μας εντυπωσιάζουν αυτοί που λένε ότι ανήκουν σ’ ένα χώρο, αλλά δεν σέβονται τις αποφάσεις του. Δεν μας αγγίζουν οι ανασχηματισμοί όσο δεν έχουν παράγει κάποιο έργο για την πατρίδα μας. Δεν αρκούν οι συμφωνίες de facto , χρειαζόμαστε το de jure , γιατί μόνο αυτές παράγουν την απαραίτητη σταθερότητα για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής. Δεν είμαστε Dura lex, sed lex , γιατί σε εμάς οι νόμοι είναι νόμοι μόνο όταν είναι ανθρώπινοι. Κατά συνέπεια, ο Ελληνισμός πρέπει ν’ απελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά, για να παράγει υψηλή στρατηγική για την Ελλάδα.