20488 - Σταθερή αξία

Ν. Λυγερός

Σταθερή αξία
δεν είναι ποτέ
ο δογματισμός
και μην προσπαθείς
να μας πείσεις
ιδεολογικά
εδώ μιλάμε
για την ιστορία
του Ελληνισμού
δεν είναι
κάποιο κόμμα
που θέλεις
να θυσιάσεις
αλλά η πατρίδα
και αυτό
δεν θα το επιτρέψουμε
όσο δύσκολο
και αν είναι
γιατί είναι
το πρέπον.