20513 - Μαθήματα ενέργειας

Ν. Λυγερός

Για να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει να υπάρχει μια διαδικασία που να οδηγεί μια κοινοπραξία του τύπου Ελληνικά Πετρέλαια – Edison – Total να ερευνήσει για να εξορύξει ορυκτό πλούτο από το θαλάσσιο οικόπεδο 2 της ελληνικής ΑΟΖ αρκεί να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας Avner – Delek – Noble στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ. Διότι βλέπουμε ότι από την ανακάλυψη του φυσικού αερίου στο κοίτασμα Αφροδίτη τον Δεκέμβριο του 2011, περάσαμε στην απόδειξη της εμπορευσιμότητας του κοιτάσματος το 2015, πράγμα το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι οι απολαβές της Κύπρου, μόνο γι’ αυτό το συγκεκριμένο κοίτασμα θα είναι 510 Εκατομμύρια Ευρώ για 25 χρόνια. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε ότι στο ελληνικό θαλάσσιο οικόπεδο 2 υπάρχουν δύο κοιτάσματα που είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Είναι τα κοιτάσματα Πύρρος (90km2) και Αχιλλέας (450km2). Επίσης η πυκνότητα των σεισμικών γραμμών της νορβηγικής PGS δίνει μια εικόνα ακόμα πιο καλή του όλου πλαισίου. Έτσι η κοινοπραξία έχει μεγάλες πιθανότητες να βρει κάτι το ανάλογο και να δώσει μ’ αυτόν τον τρόπο μια ώθηση και στα άλλα θαλάσσια οικόπεδα. Μ’ ένα θαλάσσιο οικόπεδο αρχίζουμε μια πορεία στην ελληνική ΑΟΖ που θα έχει επεκτάσεις και θα λειτουργήσει εκθετικά μέσω του παραδείγματος. Επίσης αν έχουμε ένα πιο πυκνό πλέγμα Νότια της Κρήτης, θα έχουμε βελτιστοποιήσει τις προσπάθειές μας και θα προσελκύσουμε επενδυτές στον τομέα υδρογονανθράκων. Τώρα η αρχή υπάρχει και τα μαθήματα ενέργειας συνεχίζονται στην ελληνική ΑΟΖ πια.