20528 - Ζεολιθικό μέλλον

Ν. Λυγερός

Ζεολιθικό μέλλον
έδειξες με λόγια
και με εικόνες
σ’ όλη την ομάδα
της δράσης
για να ξεχωρίσεις
την μιζέρια
του παρόντος
από τον πλούτο
του παρελθόντος
έτσι ώστε να δει
την προτεραιότητα
όταν βοηθάς
τους ανθρώπους
σε θεμελιακό επίπεδο
για να ζήσουν
πάνω στη γέφυρα
της Ανθρωπότητας
δίχως την κοινωνία.