20557 - Είναι εύκολο

Ν. Λυγερός

Είναι εύκολο
να είσαι Έλληνας
αλλά δύσκολο
ν’ ανήκεις στον Ελληνισμό
είναι εύκολο
να είσαι άτομο
αλλά δύσκολο
ν’ ανήκεις στην Ανθρωπότητα
γιατί το πρώτο
αρκεί να γεννηθείς
ενώ το δεύτερο
πρέπει αναγκαστικά
να το παλέψεις
να κάνεις έργο
για να το προσφέρεις
σε όλους τους άλλους
δίχως εκπτώσεις
μόνο και μόνο
ως απόλυτη προσφορά
που δεν δέχεται
κανένα συμβιβασμό
καμία εξάρτηση
κάποια δεσμά
γιατί είναι
ελεύθερη.