20737 - Στρατηγικά ερωτήματα

Ν. Λυγερός

Στρατηγικά ερωτήματα πρέπει να θέσουμε όχι σε επίπεδο κομματικό, αλλά εθνικό. Είναι η Ελλάδα που πρέπει να έχει υψηλή στρατηγική. Τώρα που βλέπουμε ότι ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού γίνεται ξεκάθαρα αναφορά στο γεγονός, ότι η έξοδος από το ευρώ χωρίς καμιά δυνατότητα οικονομικής στήριξης θα σήμαινε ραγδαία υποτίμηση, σκληρή λιτότητα και προσφυγή εκ νέου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη στήριξη του νομίσματος, δεν είναι ανάγκη να αναρωτιόμαστε ακόμα τι πρόκειται να κάνουμε σ’ αυτό το πεδίο. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή ένωση και στην Ευρωζώνη και με αυτά τα δεδομένα θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και πρέπει με αυτά να σχεδιάσουμε την υψηλή μας στρατηγική. Δεν μπορούμε να μην αξιοποιούμε την ενέργειά μας, τον ορυκτό μας πλούτο, τη γεωπολιτική μας θέση, τη γεωοικονομία μας. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα προβλήματά μας μόνο και μόνο με ένα οικονομικό βλέμμα. Διότι με αυτό ακόμα και η πολιτική δεν τα βγάζει πέρα. Χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση του ολικού προβλήματος για να καταφέρουμε να θεμελιώσουμε μια υψηλή στρατηγική της Ελλάδας για να βοηθήσουμε πρακτικά και αποτελεσματικά τον λαό μας.