20795 - Κατάλογος των Επιστολών του Constantin Carathéodory στα Αρχεία Elie Cartan της Ακαδημίας Παρισίου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Munich, 21 novembre 1932. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 4 pages
Munich, 11 décembre 1932. Carte de C. Carathéodory à Élie Cartan, 1 page
Munich, 24 novembre 1933. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 3 pages
Munich, 22 décembre 1933. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 4 pages
Munich, 5 janvier 1934. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 2 pages
Munich, 21 avril 1935. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 4 pages
Munich, 7 octobre 1935. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 2 pages
Munich, 2 mars 1936. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 3 pages
Munich, 12 juin 1936. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 4 pages
Munich, 14 juin 1936. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 3 pages
Munich, 18 mai 1937. Lettre de C. Carathéodory à Élie Cartan, 3 pages