20827 - Γιατί δεν μας προετοίμασαν;

Ν. Λυγερός

Πραξαγόρα: Γιατί δεν μας προετοίμασαν;
Βλέπυρος: Για ποιο πράγμα;
Πραξαγόρα: Ότι ανεβάζουν τις Εκκλησιάζουσες.
Βλέπυρος: Πού;
Πραξαγόρα: Στη Βουλή!
Βλέπυρος: Των Ελλήνων;
Πραξαγόρα: Πού αλλού;
Βλέπυρος: Χωρίς εμάς;
Πραξαγόρα: Ζωντάνεψαν άλλα πρόσωπα… Εντελώς διαφορετικά, αλλά έχουν τα ίδια εξαρτήματα.
Βλέπυρος: Πώς είναι δυνατόν;
Πραξαγόρα: Φαίνεται ότι υπήρχε ανάγκη.
Βλέπυρος: Έκτακτη τότε.
Πραξαγόρα: Μην λες τέτοια πράγματα. Μπορεί να σε καταγγείλουν.
Βλέπυρος: Γιατί;
Πραξαγόρα: Είναι πολύ τυπικοί…
Βλέπυρος: Για την παράσταση;
Πραξαγόρα: Δεν πρέπει να παίζονται οι πράξεις την ίδια μέρα.
Βλέπυρος: Άλλο πάλι τούτο. Μήπως είναι καινοτομία;
Πραξαγόρα: Ακόμα και το έργο το άλλαξαν.
Βλέπυρος: Τι άλλαξε πάλι, δεν καταλαβαίνω.
Πραξαγόρα: Δεν τους άρεζε ο τύπος, τους θύμιζε κάτι.
Βλέπυρος: Τι πράγμα;
Πραξαγόρα: Δεν ξέρω, μάλλον ήρθε μετά από εμάς.