20861 - Οι έποικοι έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Οι έποικοι, ως Τούρκοι, έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας και δεν έχουν καμία σχέση με την Κύπρο, ποιο είναι λοιπόν το νόημα της συζήτησης; Υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψουν την τουρκική τους ταυτότητα; Παραδείγματος χάρη, για να ζητήσουν την κυπριακή ταυτότητα μετά από πέντε χρόνια διαμονής στο νησί, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί αν θέλουν να παραμείνουν Τούρκοι, με τον βαθμό προτεραιότητας που το επιτρέπει η Τουρκία, είναι προσωπικό θέμα που δεν αφορά τότε καμία διαπραγμάτευση. Επίσης θα ήταν καλό να διευκρινίσουμε στους πάντες ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και πάλι η μεθοδολογία που λειτούργησε στην Ίμβρο και την Τένεδο. Διότι ακόμα κι αν δεν είναι ξεκάθαρο στα Κατεχόμενα ή στην Τουρκία, η Κύπρος, των Αγίων Νήσος, υπάρχει κι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Επίσης το ελεύθερο μέρος έχει ήδη ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατά συνέπεια ξέρει ακριβώς τι σημαίνει η έκφραση ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η έννοια της Δημοκρατίας. Έτσι οι παρατηρήσεις για τους έποικους αφορούν πιο πολύ τα Κατεχόμενα και την Τουρκία, διότι απ’ ό,τι φαίνεται εκεί οι έποικοι αποτελούν μόνο μία υποκατηγορία που δεν έχει ακριβώς την έννοια της ισότητας αλλά μάλλον είναι και αυτό σε διαπραγμάτευση.