20907 - Η χαρτογράφηση του Ελληνικού ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Με τα νέα δεδομένα στην περιοχή Κόκκαλο κοντά στα Πετρωτά, στο Βόρειο Έβρο, η χαρτογράφηση του ελληνικού ζεόλιθου μας μαθαίνει όλο και περισσότερα στοιχεία, για αυτά τα στρατηγικά αποθέματα της πατρίδας. Η καταγραφή των δεδομένων σε γεωλογικό επίπεδο και ο εντοπισμός ζεολιθικών τόφφων, μας δίνουν τώρα μια εικόνα πιο ξεκάθαρη για την τοποθεσία των κοιτασμάτων που μας ενδιαφέρουν λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε κλινοπτιλόλιθο. Τώρα δηλαδή δεν έχουμε μόνο και μόνο εκτιμήσεις, όπως παλαιότερα για την περιοχή, αλλά αποτελέσματα χειροπιαστά και μάλιστα μερικά από αυτά και με χημικές αναλύσεις χάρη στο τεράστιο έργο που παράγει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να αναλύσουμε πιο στρατηγικά τα δεδομένα που ανακαλύφθηκαν με το άνοιγμα του δρόμου πρόσβασης και με τις τοπικές δειγματοληψίες που θα είναι πολύτιμες για την απόδειξη της εμπορευσιμότητας των κοιτασμάτων της περιοχής. Σε αυτή τη φάση λοιπόν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις κι ενισχύεται όλος ο αγώνας για την ανάδειξη αυτού του ορυκτού πλούτου της Θράκης. Επίσης πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι με μερικές πειραματικές εφαρμογές που έγιναν σε καλλιέργειες είχαμε θεαματικά αποτελέσματα, τόσο στην ποιότητα των προϊόντων, όσο και στην αύξηση παραγωγικότητας, πράγμα που βέβαια συμβαδίζει με τις θεωρητικές γνώσεις πάνω στη χρήση του κλινοποτιλόλιθου, μόνο που τώρα γίνεται με τον ελληνικό ζεόλιθο επίσημα.