20908 - Για την ανάδειξη των στρατηγικών αποθεμάτων Νότια της Κρήτης. (με Η. Κονοφάγο)

Η. Κονοφάγος, Ν. Λυγερός

Νότια της Κρήτης βρίσκονται στρατηγικά αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία είναι τουλάχιστον κατά δέκα φορές μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονται στο Ιόνιο. Για να γίνει αυτή η αξιοποίηση, πρέπει να έχουμε ακριβέστερα σεισμικά δεδομένα από τα υπάρχοντα που να έχουν τουλάχιστον την ακρίβεια που έχουμε στο Ιόνιο. Το πιο πιθανό στη συνέχεια είναι να έχουμε πολλά κοιτάσματα σε διαφορετικά βάθη ανάλογα σε ποια από τα θαλάσσια οικόπεδα από το 12 έως το 20, βρίσκονται. Εδώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να αναλύσουμε σε στρατηγικό επίπεδο όσον αφορά στον τρόπο εκμετάλλευσης. Αν τα κοιτάσματα βρίσκονται σχετικά κοντά από την ξηρά, μπορεί να γίνει σταθμός υγροποίησης ξηράς. Αν είναι σε μεγάλες αποστάσεις και υπάρχει εύκολο έδαφος για την τοποθέτηση αγωγού, ισχύει το ίδιο. Αν τώρα υπάρχει μια τεράστια δυσκολία για τον αγωγό και η λύση του τύπου FPSO δηλαδή Floating Production Storage Offloading. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί μετασκευασμένο τάνκερ επεξεργασίας του φυσικού αερίου και αποθηκευτικό χώρο. Σε περίπτωση που θέλουμε και επί τόπου παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, υπάρχει η λύση FLNG δηλαδή Floating Liquefied Natural Gas. Και αυτή η μέθοδος ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις έχει διάφορες κλίμακες. Αυτό σημαίνει ότι είναι καθαρά θέμα στρατηγικής βούλησης γιατί οι τεχνικές λύσεις για Νότια της Κρήτης είναι ήδη έτοιμες.