20910 - Ο αδέσμευτος

Ν. Λυγερός

Βία : Γιατί δεν μιλάς;
Κράτος: Δεν έχει νόημα γι’ αυτόν…
Βία : Κι όμως έδινες συμβουλές…
Κράτος: Όχι σε μας! Το Κράτος και η Βία.
Βία : Δε θα πεις τίποτα;
Κράτος: Κι αν μιλήσει θα σου πει για την Ανθρωπότητα.
Βία : Ποιος δίνει σημασία σε αυτό που δεν υπάρχει;
Κράτος: Αυτός!
Βία : Και γι’ αυτό είναι εδώ, δεσμώτης.
Κράτος: Κι όμως παραμένει αδέσμευτος!
Βία : Με αλυσίδες και καρφιά;
Κράτος: Δεν έκανε ούτε μία κίνηση για να το αποφύγει.
Βία : Λες και το επέλεξε ο ίδιος.
Κράτος: Και παρέμεινε ο ίδιος.
Βία : Τι θέλεις να πεις; Κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε.
Κράτος: Κατηγορήθηκε για την πράξη του, καταδικάστηκε για το έργο του.
Βία : Το ίδιο λέμε.
Κράτος: Μόνο που εμείς δεν παράγουμε έργο με πράξεις, εκτελούμε εντολές που μας αλλάζουν συνεχώς.