Μεθοδολογία της φιλοσοφίας και της ιστορίας των μαθηματικών

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

Μεθοδολογία της φιλοσοφίας και της ιστορίας των μαθηματικών. Méthodologie de la philosophie et de l’histoire des mathématiques.
Πανεπιστήμιο της Θράκης, Université de Thrace, Grèce 23/03/2009.