Μεθοδολογία της φιλοσοφίας και της ιστορίας των μαθηματικών

Ν. Λυγερός

Μεθοδολογία της φιλοσοφίας και της ιστορίας των μαθηματικών. Méthodologie de la philosophie et de l’histoire des mathématiques.
Πανεπιστήμιο της Θράκης, Université de Thrace, Grèce 23/03/2009.

Close Menu