20952 - Πειραματικός ελληνικός ζεόλιθος

Ν. Λυγερός

Χάρη στην άδεια έρευνας για ζεόλιθο στην περιοχή Κόκκαλο που έχει ο Γιώργος Γεωργιάδης, έχουμε για πρώτη φορά στα χέρια μας ελληνικό ζεόλιθο, για να κάνουμε πειράματα και επίλεκτες εφαρμογές. Προς το παρόν είναι βέβαια μόνο μερικά κιλά μέχρι να δοθεί η άδεια εξόρυξης του ελληνικού ζεόλιθου, αλλά είναι μία συμβολική αρχή που αποδεικνύει ότι το όραμα έγινε πραγματικότητα και τώρα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξή του όσο και καθυστερημένος να είναι. Επειδή θέλουμε υλικό για πειράματα που αφορούν και ελληνικές πατέντες, ζητήσαμε να έχουμε μια ειδική κοκκομετρία και μάλιστα με δύο επιλογές. Ο Γιώργος Γεωργιάδης μας προμήθευσε με δύο σάκους. Και στις δύο περιπτώσεις είμαστε στα 20 μ και αυτό είναι το αποτέλεσμα των μηχανών – σπαστήρες – που βρίσκονται στο εργοστάσιό του κοντά στην Θεσσαλονίκη. Από μόνο του, είναι η απόδειξη μίας τεχνογνωσίας και μίας αποτελεσματικής τεχνολογίας σε πρακτικό επίπεδο. Ο πρώτος σάκος είναι υλικό από εξόρυξη tout-venant δηλαδή χωρίς καμία επιλογή εκτός από το μέγεθος. Ενώ ο δεύτερος είναι υλικό που προέρχεται από επιλεκτική εξόρυξη, δηλαδή με υψηλή περιεκτικότητα σε κλινοπτιλόλιθο. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις της διαφοράς στα πειράματα που θα κάνουμε, για να αναδείξουμε τις ιδιότητες του ελληνικού ζεόλιθου για να ενισχύσουμε και το πλαίσιο της εμπορευσιμότητας του ελληνικού ζεόλιθου σ’ έναν τομέα με υψηλή προστιθέμενη αξία.