Το θεώρημα των Cayley – Hamilton. Οι υπερβατικοί αριθμοί του Cantor. Η συμβολή του Abel και του Galois στην εξέλιξη των Μαθηματικών

Ν. Λυγερός

“Το θεώρημα των Cayley – Hamilton. Οι υπερβατικοί αριθμοί του Cantor. Η συμβολή του Abel και του Galois στην εξέλιξη των Μαθηματικών”, Πανεπιστήμιο της Θράκης, Université de Thrace, Grèce 27/04/2009.