21029 - Για όσους ανησυχούν

Ν. Λυγερός

Για όσους ανησυχούν
για τους άλλους
δείχνουν την ανθρωπιά
που τους διακατέχει
αφού ένα κείμενο
είναι δυνατό
να γίνει δεσμός
μεταξύ ανθρώπων
που δεν γνωρίζονται
αλλά εκτιμούν
το ίδιο έργο
αφού θέλουν
την εξέλιξη
του Ελληνισμού
και της Ανθρωπότητας
γιατί η κοινωνία
δεν μπορεί
να το κάνει
δίχως να πεθάνει
αφού ζει
μόνο το παρόν
και ποτέ το μέλλον
του παρελθόντος.