Εισήγηση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Talks

“Στρατηγική για τη διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου”. Εισήγηση του Καθ. Νίκου Λυγερού στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποντίων Εκπαιδευτικών “Ποντιακή διάλεκτος: Παρελθόν, παρόν και μέλλον”. Κατερίνη, 08-10 Μαΐου 2009.
Programma.Text.English text.Πρόσκληση. Στρατηγική για τη διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου. Θάρρος, 21/05/2009.