21179 - Ο Ελευθερισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελευθερισμός
δεν είναι μόνο
μια πολιτική άποψη
έχει πιο βαθιές ρίζες
που χάνονται
μέσα στο Χρόνο
γιατί προέρχονται
από τον σεβασμό
του ανθρώπου
που αγαπά
την Ανθρωπότητα
έτσι μπορείς να βρεις
μέσα στις αξίες του
τον πυρήνα
που γνωρίζεις
κι ονομάζεται
Ελληνισμός
εδώ και αιώνες
από την ιστορία.