21243 - Εκεί όπου

Ν. Λυγερός

Εκεί όπου
ο Ελληνισμός
βλέπει το φως
των μαρμάρων
ο Ελλαδισμός
κοιτάζει τις σκιές
των ερειπίων
γιατί μόνο
ο πρώτος μπορεί
να δημιουργήσει
ενώ ο δεύτερος
δυσκολεύεται
ακόμα και για τη συντήρηση
γιατί δεν αγαπά
την χρονική ουσία
που είναι αιωνόβια
από την αρχή
πριν γεννηθεί.