21245 - Οι Έλληνες είναι

Ν. Λυγερός

Οι Έλληνες είναι
δεσμός Ελληνισμού
που δεν αντέχει
ποτέ δεσμά
γι’ αυτό δεν παίρνουν
ποτέ διαζύγιο
με την Ελλάδα
αφού δεν τους αρέσει
η σκλαβιά του ζυγού
έτσι λειτουργούν
σαν κάστρα θάλασσας
γιατί τα σπίτια τους
είναι καράβια
γιατί δημιούργησαν
το δίκτυο
λόγω ανάγκης
πριν βέβαια
το διαδίκτυο.