21246 - Όταν τα προβλήματα

Ν. Λυγερός

Όταν τα προβλήματα
παραμένουν στην ξηρά
τα κάνουμε θάλασσα
ενώ όταν είμαστε
πάνω στη θάλασσα
οι άλλοι μένουν ξεροί
έτσι δες τα νησιά
και τον Ελληνισμό
για να καταλάβεις
πώς η στρατηγική
βρίσκει λύσεις
αλλιώς οι πολεμιστές
θα σου φαίνονταν
πάντα εξωπραγματικοί
διότι τίποτε
από όλα όσα κάνουν
δεν αναλύεται
μέσω καθημερινότητας.