21308 - Δεν υπάρχει πύργος

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει πύργος
χωρίς σκακιέρα
γιατί μόνο πάνω σ’ αυτή
έχει μια αξία
αφού εκεί έχει
σημαντικό ρόλο
για τον βασιλιά
με το ροκέ
αλλά για όλα
τα κομμάτια
και τα πιόνια
αφού ανοίγει
νέους άξονες
κι ελέγχει
ως σταυρός
κάθε οριζόντια
και κάθετη
για την προστασία
του βασιλείου
και του Βυζαντίου.