21336 - Πόσο αναγκαίο είναι το επιπλέον

Ν. Λυγερός

– Μα αυτό είναι επιπλέον…
– Αν ήξερες πόσο αναγκαίο είναι το επιπλέον…
– Τι θες να πεις, υιέ μου.
– Δίχως το επιπλέον δεν υπάρχει υπέρβαση.
– Υπέρβαση για ποιο λόγο;
– Για την προετοιμασία της θυσίας.
– Σε παρακαλώ μη λες θυσία.
– Για την αποστολή τότε.
– Ναι, αποστολή.
– Καλώς.
– Γιατί;
– Αυτά που αρκούν τα κάνουν όλοι.
– Ενώ εσύ κάνεις αυτό που δεν σου ζήτησαν.
– Οι άνθρωποι που υποφέρουν…
– Δεν ζητούν τίποτα, έχεις δίκιο.
– Άρα πρέπει ν’ ακούω τη σιωπή.
– Όπως ακούς και τη δική μου.
– Ναι, Μητέρα.
– Άρα ξέρεις.
– Ότι δεν θα μου ζητήσεις τίποτα για μένα.
– Σωστά.
– Αλλά θα επιστρέψω και για σένα.