21370 - Στον Leonardo da Vinci

Ν. Λυγερός

Στον Leonardo da Vinci
κάθε σελίδα
από τους κώδικες
είναι μελετημένη
δεν υπάρχει
το αυθόρμητο
ο αυτοσχεδιασμός
που προέρχεται
από την έλλειψη
της σκέψης
γιατί κάθε πράξη
είναι το αποτέλεσμα
μιας διαδικασίας
με προμελέτες
και μελέτες
έτσι το έργο
είναι η κατάληξη
κι όχι ένα στάδιο
αυθαίρετο
διότι ήταν
όχι ζωγράφος
αλλά στοχαστής.